Activiteit of dienst?


Voor wie?Waar?


Nieuws


Leden voor de Raad van Toezicht gezocht

03 okt 2017

De Raad van Toezicht van Welzijn Hoeksche Waard zoekt met spoed 3 ervaren, enthousiaste leden die zich verbonden voelen met de Hoeksche Waard en hun kennis en vaardigheden willen inzetten.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie als maatschappelijke onderneming en staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder en zorgt er onder meer door benoeming, evaluatie en ontslag voor dat de organisatie is voorzien van een capabel bestuur.
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit drie leden. De uitbreiding naar vijf personen is vooral gericht op de aandachtsgebieden Sociaal Domein en HRM.

Profielkenmerken:
U onderschrijft de visie en het beleid van de organisatie en beschikt over een combinatie van een aantal van de hiernavolgende kenmerken of vaardigheden:
• kennis van de sociaal maatschappelijke context in de Hoeksche Waard, dan wel in staat deze zich snel eigen te maken
• afkomstig uit een maatschappelijke sector, uit het openbaar bestuur of uit een relevante sector van het bedrijfsleven
• affiniteit met de inhoudelijke terreinen waarop Welzijn Hoeksche Waard zich beweegt

Specifiek met betrekking tot het profiel Sociaal Domein:
• adequate kennis van transities binnen het Sociaal Domein
• visie op de kansen en mogelijkheden in het Sociaal Domein
• strategisch georiënteerde gesprekspartner, sterk gericht op samenwerking en samenhang

Specifiek met betrekking tot het profiel HRM:
• HRM achtergrond op masterniveau
• aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van veranderkunde en ontwikkelingen

Tijdsbesteding en vergoeding:
• 6 tot 8 vergaderingen per jaar, veelal in de avonduren
• de functie is onbezoldigd, er is sprake van een onkostenvergoeding

Welzijn Hoeksche Waard is een brede, moderne welzijnsorganisatie die volop in beweging is. Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit: het bijdragen aan de totstandkoming van het algemene welzijnswerk en alle andere initiatieven op het gebied van leefbaarheid, samenleving en zorg in de Hoeksche Waard. Daarnaast werken wij intensief samen met en adviseren wij de gemeenten en andere organisaties, gevraagd en ongevraagd over het te voeren (welzijns)beleid. Bij Welzijn Hoeksche Waard werken circa 30 medewerkers, waaronder de directeur-bestuurder, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

Belangstelling?
Stuur uw brief met motivatie en cv naar Welzijn Hoeksche Waard: info@welzijnhoekschewaard.nl.
Sluitingsdatum is 15-10-2017. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Erica Blaak lid Raad van Toezicht, telefoon 0625082854.Terug naar nieuws