Activiteit of dienst?


Voor wie?Waar?


Welzijn op Recept

Wat is Welzijn Op Recept?

Een samenwerking tussen 0-de lijns (Welzijn Hoeksche Waard) en 1e lijns (Stichting Koel/Huisartsen uit de HW).

Welzijn Op Recept wil met haar aanpak patiënten die klachten hebben en hier geen of deels medische/psychologische behandeling voor nodig hebben, ondersteunen in het behouden en verbeteren van gezondheid en welzijn. Hierbij verwijst de huisarts de patiënt naar een zogenaamd welzijnsarrangement van de welzijnsorganisatie.

 

Welke rol heeft de Sociaal Makelaar

  • Huisarts verwijst patiënt met een ‘recept’ door naar de sociaal makelaar. De huisarts kruist een arrangement aan waarvan hij vindt dat de patiënt daar het meeste baat bij zou hebben.
  • De patiënt gaat met dit recept naar de sociaal makelaar (i.p.v. naar de apotheek, de psycholoog, o.i.d.).

 

Zodra de patiënt contact opneemt met de sociaal makelaar plant deze een eerste afspraak in.

In dit eerste gesprek wordt het aangekruiste welzijnsarrangement besproken en wordt een keuze gemaakt uit het productenaanbod van Welzijn Hoeksche Waard gebaseerd op de drijfveer van mensen (hobby’s/interesses). Wanneer nodig volgt een tweede gesprek. De sociaal makelaar koppelt de patiënt aan bijv. een sociaal werker of vrijwilliger die, indien nodig, hem of haar begeleidt naar de  welzijnsactiviteit. De sociaal makelaar onderhoudt  op gezette tijden het contact met de patiënt om de voortgang van het traject te monitoren.

Het kan zijn dat iemand doorverwezen wordt en de sociaal makelaar in de gesprekken merkt dat de patiënt niet geholpen zou zijn met uitsluitend een welzijnsarrangement en de problematiek net wat complexer is. Hiertoe is er samenwerking met maatschappelijk werk van Careyn, die zowel de patient als de sociaal makelaar kan ondersteunen naast het Welzijnstraject.

Na een aantal maanden zal de sociaal makelaar wederom contact zoeken met de patiënt voor een korte evaluatie.

Als na de gevoerde gesprekken geen toeleiding plaatsvindt naar de welzijnsactiviteiten zal dit worden teruggekoppeld naar de huisarts. Hierin zal worden aangegeven welke inspanningen zijn verricht en welke resultaten dit heeft opgeleverd.

De meting vindt plaats aan het begin en het einde van het traject door de patiënten een rapportcijfer te laten geven voor hun ‘Welzijn’ van dat moment.

 

Voor wie is Welzijn Op Recept geschikt?

Het project is in eerste instantie gericht op ‘kwetsbare’ burgers, bijvoorbeeld:
   -          Mensen die met pensioen gaan,  overlijden/echtscheiding van partner of 

      verlies van werk; wat doe ik met mijn dag?
   -          Jongeren die gepest worden en daardoor in een isolement terecht dreigen 

      te komen
   -          Mensen, die geen dagbesteding hebben en game-/social media-‘verslaafd’ 

      zijn of raken.

 

Het zijn allemaal mensen die een klein steuntje in de rug nodig hebben om de draad weer op te pakken of hun leven een nieuwe wending te geven.

 

Wat is het gewenste resultaat?

De patiënt maakt samen met de sociaal makelaar een keuze binnen het productenaanbod van Welzijn HW. Indien dit niet toereikend is wordt ook buiten de organisatie gekeken. Inmiddels vindt er met o.a. Zorgwaard ook een uitwisseling van projecten en samenwerking plaats.

Omdat de interventies kunnen worden ingebed in het dagelijkse leven kunnen zij een duurzaam effect hebben op de kwaliteit van leven. Ook het  sociale netwerk van de patiënt wordt hierdoor vergroot. Dit zal ook een positief effect hebben op het terugdringen van instroom naar de eerstelijnszorg.

 

Een steuntje in de rug door de huisarts en een mooi passend welzijnsaanbod

kunnen een wereld van verschil maken!