Activiteit of dienst?


Voor wie?Waar?


Sociaal Makelaar

spin in het web van Welzijn Hoeksche Waard


Een nieuwe loot aan de stam van Welzijn Hoeksche Waard is de Sociaal Makelaar. Marjan Rijsdijk (57) en -sinds begin 2017- Joyce Krom (40), noemen zichzelf de spin in het web van Welzijn nieuwe stijl. Ze leggen uit wat hun functie inhoudt. ‘Onze disciplines liggen werkelijk op alle terreinen’, legt Marjan uit. Dat is ook waar we in dit artikel bij stil willen staan. De functie van Sociaal Makelaar moet het cement zijn, dat de woorden ‘sterk, betrokken en verbindend’ ook daadwerkelijk tot uitdrukking brengt. Beiden houden de sociale samenhang in de samenleving en de zelfredzaamheid van de inwoners op ons eiland Hoeksche Waard nauwlettend in de gaten.


Joyce ziet als een belangrijke taak binnen haar nieuwe functie het uitbreiden van haar netwerk. ‘Het is zo’n allround functie en zo breed dat je bijna verplicht bent overal je neus in te steken’, vertelt ze. Marjan Rijsdijk benoemt het als ‘werkendewijs’ kijken wat er op je pad komt en er oplossingen voor creëren. Dit vraagt om voorbeelden, want dit pionierswerk is ruim te omschrijven, maar binnen Welzijn gaat het om daden en het uitrollen van activiteiten die de samenleving stimuleren. Joyce noemt het project ‘Welzijn op recept’: ‘Dit is een mooi voorbeeld. Het is een initiatief van Stichting KOEL (Kwaliteit en Ondersteuning Eerstelijnszorg) en Welzijn Hoeksche Waard. Een patiënt voelt zich door omstandigheden eenzaam en krijgt van de dokter een verwijsbriefje mee om zich bij de Sociaal Makelaar te melden. Wij maken een afspraak en tijdens een kop koffie bespreken we wat welzijn voor zo iemand kan betekenen. We nemen de cliënt als het ware bij de hand en kijken hoe wij dit dicht bij huis kunnen oppakken. We zoeken naar een activiteit die bij hem of haar past, en ondersteunen de cliënt waar nodig.’ 

Beiden zijn ook erg enthousiast over het project ‘Maak kennis met een nieuwe kennis’, waar mensen met elkaar in contact worden gebracht. Bepaalde wensen van deelnemers kunnen soms eenvoudig worden vervuld, zoals met elkaar fietsen, wandelen, uitgaan of sporten. Op één middag vinden de deelnemers elkaar in een gezamenlijke activiteit. Marjan: ‘Er zijn al diverse leuke contacten  ontstaan. We starten het op en vervolgens dragen we het over aan vrijwilligers die verder met het concept aan de slag gaan. We zijn in staat om snel te schakelen en tot oplossingen te komen. Dat kan zijn op het gebied van vervoer, klussen, hulp bij invullen van formulieren, gezinsproblemen, geldproblemen, enzovoort.’

 

Joyce merkt op dat het soms ook gewoon om kleine, praktische dingen gaat. ‘Zo staat er nu voor gebruik van iedereen een rollator in de Beijerkorf. Vaak hadden mensen bij het uitstappen van de scootmobiel geen steun. Zo’n minpuntje wordt dan uiteraard direct door ons opgelost!’

Voor inlichtingen en advies: Sociaal Makelaar, Welzijn Hoeksche Waard telefoon 088 - 730 8930.