Activiteit of dienst?


Voor wie?Waar?


Pact van de Waard

Het Pact van de Waard is een samenwerking tussen Gemeenten, Provincie, Rijk, organisaties op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg, ondernemers uit de Hoeksche Waard en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, om de gevolgen van de vergrijzing en ontgroening van de regio het hoofd te bieden.
Welzijn Hoeksche Waard is één van de ondertekenaars van het Pact, omdat wij onderkennen dat we te maken hebben met een regio die verandert, maar waarin mensen graag moeten willen blijven wonen. Om dit te realiseren is een goed welzijnsaanbod belangrijk. Sociale activering, facilitering van burgerinitiatieven en de mogelijkheid voor mensen om elkaar te ontmoeten zijn hier voorbeelden van.
Wilt u het Pact van de Waard lezen, klik dan hier.