Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage
Vacatures vrijwilligers Vacatures vrijwilligers
Meld je aan als vrijwilliger Meld je aan als vrijwilliger
Vacature plaatsen Vacature plaatsen

Activiteit of dienst?


Voor wie?Waar?


Vrijwilligerswerk vrijblijvend?

Een participatiemaatschappij vraagt veel inzet van burgers. Er wordt van hen verwacht dat zij zich vrijwillig inzetten om de taken die deze maatschappij heeft, uit te voeren. De participatiemaatschappij betekent eigenlijk: een maatschappij waarin iedereen een plek heeft, waarin iedereen meedoet en waarin mensen naar elkaar omkijken. Vanuit de overheid wordt een dermate groot belang aan deze inzet van burgers gehecht, dat professionele ondersteuning voor deze vrijwilligers een voorwaarde voor het slagen ervan is. Daarnaast zal de komende jaren een inspanningsverplichting gevraagd worden van mensen die zich in een uitkeringssituatie bevinden. Zij worden verplicht gesteld vrijwilligerswerk te doen om hun uitkering te behouden. Ook dit vraagt professionele begeleiding en goed opgeleide vrijwilligers die ingezet kunnen worden voor vrijwilligersorganisaties die bemiddelen in dit werk. De komende jaren zal het team Vrijwillige Inzet en Zorg een belangrijke taak hebben in het koppelen van vraag en aanbod en in het zichtbaar maken van het belang van professionalisering van het Vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk dat niet vrijblijvend is, maar dat wel leerzaam is en voldoening geeft.
U kunt ons telefonisch bereiken op 088-7308930.