Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage
Vacatures vrijwilligers Vacatures vrijwilligers
Meld je aan als vrijwilliger Meld je aan als vrijwilliger
Vacature plaatsen Vacature plaatsen

Activiteit of dienst?


Voor wie?Waar?


Vrijwilligerscollege: Leer van elkaar

Een omgeving waarin vrijwilligers leren van elkaar. Waar vaardigheden gedeeld worden. Waar slim gebruik wordt gemaakt van aanwezige kennis, vaardigheden en talenten. Dat is een Vrijwilligerscollege. 


Trainingsaanbod en aanmelden training

Het trainingsaanbod van het Vrijwilligers College vindt u hier.

Wilt u een training aanmelden? Neem dan contact op met de vrijwilligerscentrale. Contact: Corine Velthuyzen, 088-7308923 of mail: vrijwilligerscentrale@welzijnhoekschewaard.nl.


Wat is een Vrijwilligerscollege?

Binnen een Vrijwilligerscollege delen vrijwilligers belangeloos hun kennis en vaardigheden met andere vrijwilligers. Het gaat dus om leren van elkaar! Een Vrijwilligerscollege helpt (potentiële) vrijwilligers om hun werk nog beter te doen, om nieuwe dingen te leren en/of nieuwe ideeën op te doen. Aan de andere kant is een Vrijwilligerscollege een mooie manier om zelf kennis over te dragen. De trainingen bieden tevens talentontwikkeling, ontspanning, waardering en ontmoeting.


Voorbeelden

 • Een penningmeester van de badmintonvereniging heeft 4 jaar ervaring in de functie. Een nieuwe penningmeester bij de Oranjevereniging wil graag de kneepjes van het vak beheersen. De penningmeester van de badmintonvereniging biedt meeloopdagen aan; penningmeester van de Oranjevereniging reageert.
 • Een organisatie voor maatschappelijk werk wil een training Grenzen Stellen voor Vrijwilligers verzorgen. Een vrijwilliger van een zorgorganisatie is van beroep communicatiemedewerker. Zij vindt het leuk om een tweedaagse cursus te geven voor stichtingen over journalistieke vaardigheden: 'Hoe promoot je je organisatie?'. 'Waar let je op bij het schrijven van een artikel'?
 • Een administratiekantoor, wil zich inzetten in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen. Zij stelt een werknemer beschikbaar om een presentatie te geven over waar instellingen op kunnen letten wat betreft de administratie.  Ook stellen zij meeloopdagen beschikbaar voor hun afdeling human resources, voor vrijwilligers die eens willen meekijken (bijvoorbeeld om ideeën op te doen voor vrijwilligersbeleid).
 • Een voorzitter lijkt het interessant om met andere voorzitters om de tafel te gaan en hiervoor een bijeenkomst te plannen. Samen te kijken naar 'hoe doen anderen het?', 'waar loop jij tegen aan?'.


Of denk aan de volgende mogelijkheden:

 • Je beoefent yoga en wil middels yoga een cursus stressvermindering geven;
 • Je bent EHBO'er en zou graag een workshop reanimeren willen geven.


Het Vrijwilligerscollege is van ons allemaal!
U kunt op verschillende manieren deelnemen aan het Vrijwilligerscollege:

 • Trainer/coach. In het vrijwilligerswerk, maar ook op werkgebied doet u kennis en ervaring op. Kennis die zeer waardevol is is voor (andere )vrijwilligers. U kunt uw kennis en/of ervaring door het Vrijwilligerscollege delen met anderen.. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een training, workshop, cursus, lezing etc.
 • Deelnemer aan het Vrijwilligerscollege. Bent u op zoek naar kennis en informatie op een bepaald gebied, u kunt altijd bij het Vrijwiligerscollege aankloppen voor het organiseren van een training, workshop etc. over een bepaald onderwerp. Mocht er over dit onderwerp (nog) geen training beschikbaar zijn, gaan we ons best doen om dit op te zetten.
 • Als vrijwilliger voor het Vrijwilligerscollege. De komende tijd wordt er volop aandacht gegeven worden aan het verder vorm geven van het Vrijwilligerscollege. We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor het inrichten van het Vrijwilligerscollege. U kunt daarbij denken aan het werven van trainers, het
  mede organiseren van workshops, maar ook aan administratieve ondersteuning en het helpen bij de PR en communicatie.

Contact

Interesse in deelname aan of het geven van een training, of wilt u meehelpen met de inrichting van het Vrijwilligerscollege, neem dan contact op met de vrijwilligerscentrale, vrijwilligerscentrale@welzijnhoekschewaard.nl, tel. 088-7308930.


Onderzoek behoefte aan deskundigheidsbevordering
In de zomer van 2016 is een onderzoek gedaan onder maatschappelijke organisaties en vrijwilligers naar de behoefte aan training en opleiding voor vrijwilligers. Uit het onderzoek is gekomen dat ruim 66 % behoefte heeft aan training en opleiding.
Klik hier voor de uitgebreide resultaten.


Het Vrijwilligerscollege in de media
Klik hier voor het interview in Het Kompas van 17 juli 2015.


Ondersteuning Kansfonds

Dit project is mogelijk gemaakt door een startsubsidie en inhoudelijke begeleiding van het Kansfonds. Het Kansfonds is een landelijk fonds dat zich sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties. In 2013 gingen 10 grote en kleine vrijwilligerscentrales en –steunpunten, verspreid over heel Nederland, samen aan de slag om een lokaal Vrijwilligerscollege op te zetten. In het voorjaar van 2015 komen daar nog eens 10 Vrijwilligerscolleges bij. De Vrijwilligerscentrale van Welzijn Hoeksche Waard is trots dat zij tot een van de vrijwilligerscentrales is verkozen om het vrijwilligerscollege in de Hoeksche Waard vorm te mogen geven.