Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage
Vacatures vrijwilligers Vacatures vrijwilligers
Meld je aan als vrijwilliger Meld je aan als vrijwilliger
Vacature plaatsen Vacature plaatsen

Activiteit of dienst?


Voor wie?Waar?


Maatschappelijk betrokken ondernemen


Wat is het en voor wie?

Bedrijven helpen vrijwilligersorganisaties. Dat kunnen zij natuurlijk doen door  het beschikbaar stellen van geld. Maar een ander goede manier is het inzetten van medewerkers voor maatschappelijke projecten. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een dagje helpen bij een grote klus in het kader van het jaarlijkse teamuitje, zodat de vrijwilligersorganisaties door die extra handen, wat extra kunnen doen voor de vereniging, de bewoners, de natuur en wat meer.

De medewerkers kunnen  bijvoorbeeld het clubhuis van de voetbalclub in de buurt opknappen, of een dagje uit organiseren voor de bewoners van een verzorgingshuis. Medewerkers vrijwilligerswerk laten doen is een concrete vorm van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.  

Bedrijven die kiezen voor MBO, kijken niet vanaf de zijlijn toe. Zij investeren in specifieke doelgroepen of ze verbinden hun bedrijfsbelang aan een maatschappelijk belang. Bedrijven kunnen investeren in de zogenoemde M's:

MENSEN:
Handen uit de mouwen steken en kennis overdragen

MUNTEN:
Geld doneren of sponsoren

MIDDELEN:
Aanbieden van computers, meubilair, bouwmaterialen of accommodatie

MEDIA:
Creëren van media-aandacht

MASSA:
Aandacht trekken van de lokale overheid, landelijke media of grote fondsen

Vrijwillige inzet voor de samenlevening

Als ondernemer beseft u dat omzetstijging en winst niet de enige pijlers onder een gezonde bedrijfsvoering zijn. U weet dat uw bedrijf ook gebaat is bij een gezonde (sociale) omgeving. Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de (lokale) samenleving. 


Winst

Deze duurzame samenwerkingsverbanden leveren uiteraard winst op voor groepen in de samenleving. Maar ook voor uw eigen onderneming! Denk aan zakelijke winst in de vorm van versterking van uw imago, aanboren van nieuwe markten, uitbreiding van uw netwerk en kennis, maar ook aan winst in menselijke zin: bevordering van de onderlinge communicatie en teamgeest, inspiratie, trots en ontwikkeling van talenten en competenties onder individuele medewerkers. Maar... maatschappelijke activiteiten zijn bovenal leuk en inspirerend om te doen!

Stratenmakers doen vrijwilligerswerk


Recent onderzoek van het kenniscentrum Duurzaam Ondernemen toont aan dat bedrijven die zorgen voor een goede balans tussen planet, people en profit minder geraakt zijn door de economische neergang dan bedrijven die dat niet doen. Dat dit juist kansen biedt in tijden van afnemende vraag, kostenreducties en arbeidstijdverkorting. We zien creatieve werkgevers die dure trainingen schrappen en hun medewerkers laten meedoen aan coachingsprogramma's voor kansarme jongeren. Of die besparen op wervingsuitgaven omdat ze hun mensen aan zich binden door uitdagende projecten aan te bieden met maatschappelijke doelgroepen bij hen in de buurt.


Wilt u ook weten wat maatschappelijk betrokken ondernemen voor uw organisatie kan betekenen?

Voor de mogelijkheden op het gebied van MBO kunt u contact opnemen met de SSO Vrijwiligerscentrale. Wij informeren u graag over de divese manieren waarop u zich als bedrijf kunt inzetten.Meer informatie in het stappenplan 'Starten met MBO' of een ander MBO instrument.


Nationale MBO monitor

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): iedereen ‘moet er iets mee’. Of het wordt wel van u verwacht. 83% van de Nederlanders vindt het (zeer) belangrijk dat bedrijven aandacht besteden aan mens, maatschappij en milieu. Een groot deel daarvan vindt dat door het terugtrekken van de overheid het noodzakelijk is geworden dat bedrijven meer maatschappelijke taken gaan vervullen*. Maar wat levert u maatschappelijk betrokken ondernemen op als bedrijf? Waarom zou uw gemeente de samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties faciliteren en stimuleren? En waaruit bestaat het palet aan samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven voor maatschappelijke organisaties zoals die van u?   De Nationale MBO Monitor is het eerste meetinstrument waarmee u zelf de maatschappelijke inzet  van uw organisatie in kaart brengt. De MBO Monitor bestaat uit maximaal 15 vragen. Rode informatiebuttons  Rode informatiebuttons geven meer informatie over de gestelde vragen en antwoordmogelijkheden. Na het invullen ontvangt u, gebaseerd op de gegeven antwoorden, tips waarmee u het succes van uw MBO activiteiten kunt vergroten. Ook krijgt u een overzicht waarmee u uw inzet kunt vergelijken met de inzet van andere respondenten

Voor meer informatie http://www.nationalembomonitor.nl/introductie of
Klik hier om direct de MBO Monitor in te vullen.

Nationaal Stimuleringsprogramma Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

 De Nationale MBO Monitor is door MVO Nederland en MOVISIE ontwikkeld. Op basis van de resultaten van de MBO Monitor ondernemen MVO Nederland en MOVISIE gericht activiteiten om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Nederland te stimuleren. De eerste resultaten van de MBO monitor kunt u lezen in 'Kansen voor open doel'.