Activiteit of dienst?


Voor wie?Waar?


Samen zorgen we voor een veilig thuis voor iedereen

Door: Ria van Haaff

Op 24 januari ondertekenden 24 organisaties die te maken hebben met ouderen in de Hoeksche Waard een convenant waarin samenwerkingsafspraken zijn gemaakt om te zorgen voor een veilig thuis voor ouderen. Samen streven we naar een Hoeksche Waard waarin ouderenmishandeling uit de taboesfeer komt en waarin alle mensen weten waar ze terecht kunnen als ze een vermoeden van ouderenmishandeling hebben of als mantelzorger overbelast raken. Aan het woord is een van de ondertekenaars van het convenant, Margreet van der Voort van de Adviesgroep Samenleving Oud-Beijerland, die als adviseur en ervaren mantelzorger deel uitmaakt van de stuurgroep Ketenzorg Ouderenmishandeling.

 

“Ouderenmishandeling heeft al wat langer mijn aandacht”, vertelt Margreet. “We kennen allemaal de voorbeelden uit het nieuws en de spotjes op de televisie. Deze situaties zijn duidelijk herkenbaar en makkelijk af te keuren. Het is niet acceptabel als de ene mens de andere iets aandoet. Maar wat als dit uit liefde gebeurt? Is dit te herkennen en op tijd te voorkomen?

Ruim 27 jaar ben ik mantelzorger en ik ken de vele facetten van het mantelzorgleven. Niet dat ik hier bewust voor gekozen heb, ook mij is het mantelzorgen overkomen. Het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend: zorgen voor een dierbare en uit liefde alles doen wat nodig is. Maar vaak blijft het niet bij het zorgen alleen. Er wordt steeds vaker en langer een beroep gedaan op de mantelzorger. Mensen moeten langer thuis blijven wonen en het moet ook minder geld kosten. Ruim 10% van de mantelzorgers is overbelast (400.000). Naast de bezuinigingen in de zorg hebben we dagelijks te maken met een grote regeldruk, medische handelingen, formulieren, protocollen, indicaties, financiën en nog zoveel meer. De externe druk en de draaglast worden steeds groter, en onze draagkracht blijkt niet altijd voldoende te zijn, of neemt zelfs af. Daarnaast worstelen we met de veranderingen in de relatie met onze dierbare. De rollen veranderen en er is vaker sprake van afhankelijkheid en soms onmacht. Je voelt een steeds grotere verantwoordelijkheid voor het welzijn van de ander. Beetje bij beetje verlies je de grip op je eigen leven.

En zonder het te willen, zonder kwade opzet, kun je op het dunne lijntje terecht komen tussen liefdevolle zorg en ontspoorde mantelzorg. Vanuit machteloosheid en moeheid kun je bv. vaker gaan snauwen, minder op bezoek komen of zelfs geen zorg meer willen geven. Wat uit liefde begon dreigt uit te monden in overbelasting en ontsporing.  Een situatie waar niemand gelukkig van wordt! Het is belangrijk om de balans tussen jouw draagkracht en draaglast goed in de gaten te houden. En hoe moeilijk het ook is, vraag tijdig hulp en trek aan de bel. Laten we met elkaar dit taboe doorbreken. Genoeg is genoeg!”.

Het is belangrijk dat mensen weten wat ze moeten doen als er sprake is van ouderenmishandeling. Dat kan gaan om duidelijke vormen van misbruik zoals financiële uitbuiting of fysieke mishandeling, maar vaker komt het voor dat de signalen minder duidelijk zijn. Bijvoorbeeld als iemand verwaarloosd wordt, of psychisch wordt mishandeld. Mensen die signalen opvangen, of als mantelzorger overbelast raken, kunnen bij hun huisarts of een vertrouwenspersoon terecht. Dat kan ook anoniem. Wilt u advies, informatie, of een melding doen, dan kan dat ook via Veilig Thuis. Belt u dan 0800-2000.

Wilt u meer weten, dan kunt u terecht bij de organisaties die samenwerken in het convenant:
Adviesgroep Samenleving Oud-Beijerland, Alerimus, Antes,, Buurtzorg HW, Cavent, Careyn, Gemeenten Hoeksche Waard, Gemiva ZHZ, Heemzicht, HW Wonen, Kwadraad, MEE ZHZ, Pameijer, Ketenzorg Dementie ZHE, Politie ZHZ, SAR Binnenmaas, Veilig Thuis, Welzijn Hoeksche Waard, Zorggroep Hoeksewaard (vertegenwoordiger namens de huisartsen), Zorgwaard.